Nodibinājuma „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” mērķis ir atbalstīt izglītības un zinātnes attīstību, zinātniskos projektus, piešķirt stipendijas studentiem no mazturīgām ģimenēm, kuriem nav līdzekļu studijām, un materiāli atbalstīt jaunus, talantīgus zinātniekus.

Nodibinājums „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” veic sabiedriskā labuma darbību un labdarību trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas jomās.


Nodibinājuma „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” sabiedriskā labuma darbība tiek vērsta uz sekojošām  mērķa grupām:

  • ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus;
  • nepilnās ģimenes;
  • cilvēki ar invaliditāti;
  • 15–25 gadus veci jaunieši;
  • ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti.