Andris Urbāns

Andris Urbāns ir "Urbāna fonds izglītībai un zinātnei" dibinātājs.

Andris uzskata, ka viss šajā pasaulē balstās uz zināšanām, tādēļ vēlas atvērt izglītības centrus visā pasaulē. Šie centri būtu piemēroti gan bērniem, gan jauniešiem, gan vecākiem, kuri vēlas pilnveidot sevi, realizēt savas ieceres, izveidot spēcīgas ģimenes un radīt saskaņu savstarpējās attiecībās.

Visātrāk un visefektīvāk iespējams mācīties tad, kad cilvēks pats visu izmēģina praktiski. Tādēļ šajos centros bērni nebūtu piesaistīti kādai konkrētai nodarbei - bērns pats varētu izvēlēties, ko viņš katru dienu vēlas darīt - zīmēt, piedalīties teātra pulciņā, veidot māla figūras, veikt zinātniskus eksperimentus utt. Tādā veidā bērns jau agrā vecumā saprastu, kas viņam patīk un kas padodas, un tas dotu iespēju jau laicīgi atvērt bērna potenciālu un attīstīt dabas dotos talantus.

Dažreiz starp pusaudžiem un viņu vecākiem izveidojas barjera, jo viņi nespēj prasmīgi komunicēt. Andris pats ir tēvs, tādēļ īpaši labi izprot šīs problēmas nozīmīgumu. Šajos centros pusaudžiem būtu iespēja kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, iemācīties ko jaunu vai vienkārši patverties no apkārtējās pasaules un satikt domubiedrus. Nepieciešamības gadījumā būtu iespēja satikt arī augsta līmeņa psiholoģijas ekspertus, ar kuriem izrunāties, kā arī mentorus, kuru vadībā realizēt savu potenciālu.

Andris kā konsultants zina, ka bieži vien vecākiem nav pietiekami daudz zināšānu, kā veiksmīgi komunicēt ar saviem bērniem. Tādēļ viņš vēlas šo situāciju uzlabot, izglītojot vecākus šajos jautājumos. Viņš vēlas atbalstīt arī jaunās ģimenes un pārus, kuri bērnu vēl tikai gaida. Šajos izglītības centros būtu iespēja rast atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, lai vecāki būtu gatavi un justos droši par savu un savu bērnu nākotni.

Ar savu iniciatīvu viņš vēlas padarīt sabiedrību labāku, zinošāku un laimīgāku. Viņš vēlas, lai cilvēki dzīvo saskaņā, pārticībā un labklājībā.