Projekti

2020

Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai

Biedrība “Ķekavas novada uzņēmēju padome” sadarbībā "Urbāna fondu izglītībai un zinātnei" īsteno projektu ar mērķi aktivizēt jaunu un veicināt mazo uzņēmēju uzņēmējdarbības attīstību Ķekavas novada teritorijā, sniedzot praktiskas iemaņas un zināšanas, iedrošinot un radot iniciatīvu, sekmējot novada uzņēmēju sadarbību, savstarpēju atbalstu un pieredzes apmaiņu, tādejādi radot atbalstošu vidi izaugsmei un biznesa ideju pārtapšanai par realitāti. Lasīt vairāk...

2019

Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai

Āraišu biedrība sadarbībā ar Urbāna fondu izglītībai un zinātnei realizē līdz šim vēl nebijušu projektu ar mērķi veicināt sieviešu uzņēmējdarbību, kā arī Cēsu apkārtējās lauku teritorijas attīstību.

Projekta ietvaros tiek realizēta interaktīvu pasākumu sērija, kas reģiona topošajām un esošajām uzņēmējām piedāvā ilglaicīgu atbalstu un sniedz iespēju gūt praktiskas iemaņas. Pasākumu sērija sastāv no 3 pilnu dienu apmācībām Drabešu jaunajā pamatskolā, vienu reizi mēnesī nodrošinot praktiskas apmācības kouču jeb izaugsmes treneru un biznesa mentoru vadībā. Tāpat arī norisinās individuālas koučinga sesijas un tiek veidota atbalsta platforma digitālajā vidē. Lasīt vairāk...

2018

TOYP LATVIA 2018
www.toyp.lv

Sadarbībā ar JCI, Latvijas pārstāvniecību Nodibinājums „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” organizēja labdarības projektu “Ten Outstanding Young Persons” (TOYP) 2018.

2017

2017. gadā Nodibinājums plānoja 2018. gada aktivitātes mērķu sasniegšanā un neveica aktīvu darbību sakarā ar brīvprātīgo noslodzi citos projektos.

2016

TOYP LATVIA 2016
www.toyp.lv

Sadarbībā ar JCI, Latvijas pārstāvniecību Nodibinājums „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” organizēja labdarības projektu “Ten Outstanding Young Persons” (TOYP). Projekta mērķis bija godināt izcilus, jaunus cilvēkus Latvijā, kuru stāsti par atklājumiem, apņēmību un izdomu iedvesmo citus jauniešus uz sasniegumiem, būt labākiem līderiem un radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Projekta ievaros notika 6 labdarības pasākumi, kuros TOYP balvas saņēmēji tikās ar jauniešiem un dalījās savā pieredzē.

Pieredzes apmaiņas labdarības pasākumu par darbu ar mērķa grupām programma

Nodibinājuma pārstāvji regulāri piedalās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos - semināros, lekcijās, paneļdiskusijās un pieredzes apmaiņas tikšanās, lai dalītos pieredzē par darbu ar mērķa grupām ar sadarbības partneriem, tajā skaitā, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pedagogiem, vecākiem, jauniešiem.Apkopojot statistiku, pārskata gadā kopumā Nodibinājuma pārstāvji piedalījās 3 dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos vairākās Latvijas apdzīvotās vietās – Rīga, Rīgas rajons, Jelgava, Liepāja, Saulkrasti.

2015

RADĀM NOVADAM

Sadarbībā ar starptautisku jauniešu organizāciju Junior Chamber International (JCI) Latvijas pārstāvniecību Nodibinājums „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” organizēja projektu "Radām Novadam". Projektā ‘’Radām novadam’’ 18 studentu komandas 18 novados no 8 augstskolām attīstīja vairāk nekā 18 biznesa un sociālas idejas ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību Latvijas novados, radot jaunas darbavietas un piesaistot investīcijas.

TOYP LATVIA 2015
www.toyp.lv

Sadarbībā ar starptautisku jauniešu organizāciju Junior Chamber International (JCI) Latvijas pārstāvniecību Nodibinājums „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” organizēja labdarības projektu “Ten Outstanding Young Persons”. Projekta ievaros notika 11 labdarības pasākumi, kuros TOYP balvas saņēmēji tikās ar jauniešiem un dalījās savā pieredzē. Apbalvošanas ceremoniju ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.


2014

TOYP LATVIA 2014
www.toyp.lv

Sadarbībā ar starptautisko jauniešu organizāciju Junior Chamber International (JCI) Latvijas pārstāvniecību Nodibinājums „URBĀNA fonds izglītībai un zinātnei” organizēja labdarības projektu “Ten Outstanding Young Persons” (TOYP) (tulkojumā – Desmit jauni izcili cilvēki). Projekta mērķis ir godināt izcilus, jaunus cilvēkus Latvijā, kuru stāsti par atklājumiem, apņēmību un izdomu iedvesmo citus jauniešus uz sasniegumiem, būt labākiem līderiem un radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

Labdarības pasākumi par darbu ar mērķa grupām

Ar mērķi atbalstīt izglītības un zinātnes attīstību, motivējot mērķa grupas uz sasniegumiem, Nodibinājuma pārstāvji regulāri piedalās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos - semināros, lekcijās, paneļdiskusijās un pieredzes apmaiņas tikšanās, lai dalītos pieredzē par darbu ar mērķa grupām ar sadarbības partneriem, tajā skaitā, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pedagogiem, vecākiem, jauniešiem. Pasākumu tēmas - personību attīstība un pilnveidošana, ģimenes budžeta plānošana, veidošana, savstarpējās attiecībās, vecāku – bērnu savstarpējās komunikācijas uzlabošana, somatopsiholoģija, koučings utml.