1. pasākums

15 | 08 | 21

Prezentācijas

2. pasākums

05 | 09 | 21

3. pasākums

26 | 09 | 21

Prezentācija

Projekts „Pasākumu cikls ģimenes stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai”

Biedrība “Tici sev” sadarbībā ar biedrību “Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” realizēja projektu ģimeņu stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai, lai sniedzot atbilstošas zināšanas un praktiski pielietojamas tehnikas, kā arī ģimenēm parādot veidus saturīgai brīvā laika pavadīšanai, spēcinātu ģimenes un veicinātu to kopīgu izaugsmi.

Projekta mērķis

Caur sievieti kā ģimenes “dvēseli” spēcināt viņas ģimeni un apkārtējo sabiedrību, veicinot sabiedrības aktivitāti un saturīgu, pilnvērtīgu brīvā laika izmantošanu ģimenē. Projekta apmācībās pielietotās metodes un prakses nodot vietējās sabiedrības sieviešu rokās kā kvalitatīvu un ģimenes stiprināšanas instrumentus, ko var turpināt lietot caur tematiskiem pasākumiem vai interešu grupām, sniedzot pievienoto vērtību arī citām ģimenēm pēc šī projekta.

Pamatojums projektam

Mūsdienu informācijas pārpildītajā sabiedrībā internets un TV ekrāns ir kļuvuši par pilntiesīgiem  “ģimenes locekļiem”, kas ne reti dala uzmanību gan pie vakariņu galda, gan nedēļas nogalēs. Īpaši rudens un ziemas mēnešos, kad laika apstākļi ierobežo atpūtu dabā, bieži ģimenēm pietrūkst  dziļu, uz savstarpējiem kontaktiem vērstu aktivitāšu, kas ir ne tikai interesantas, bet arī sniedz papildus vērtību savstarpējās komunikācijas un ģimenes stiprināšanai.

Tā rezultātā, kā arī straujā dzīves ritma dēļ ne reti vērojama atsvešināšanās, jo daudzām ģimenēm pietrūkst  dziļu uz cilvēciskiem kontaktiem vērstu aktivitāšu, kas ir ne tikai interesantas, bet arī sniedz papildus vērtību savstarpējās sapratnes, ģimenes stiprināšanai, veicina sociāli aktīvas jaunās paaudzes veidošanu. Mūsu veiktās aptaujas rezultāti  pierāda, ka  reti tiek atvēlēts laiks kopīgi plānotām ģimenes aktivitātēm. Pēc mūsu pieredzes un arī veiktā sociālā aptauja to pierāda, ka  pasākumi/aktivitātes Ķekavas novadā ir pietiekami, taču trūkst uz ģimenes komunikāciju, kopīgu vērtību izziņu vērstu aktivitāšu.

Projekta laikā esam nolēmuši caur sievieti  uzrunāt viņas ģimeni, piedāvājot risinājumus personības izaugsmei, savstarpējas sapratnes veicināšanai ģimenē un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai vienlaicīgi.  Šāds risinājums, jo lielā mērā laimīga sieviete = laimīga ģimene. Sieviete kā pavarda turētāja ir arī ģimenes spēka avots. Sieviete, kura apzinās savu vērtību, savu iekšējo spēku, enerģiju un realizē sevi, sniedz vērtību gan savai ģimenei, gan visai sabiedrībai kopumā.

Mērķauditorija

15 -20 Ķekavas novada ģimenes, īpaši tiek gaidītas ģimenes, kurās aug pamatskolas vecuma bērni.

Pretendenti tiek atlasīti, ņemot vērā aizpildītās pieteikšanās anketas. Tiks ņemta vēra potenciālā dalībnieka atbilstība mērķauditorijai, motivācija, kā arī iespējas apgūtās jaunās prasmes pielietot plašāk, ne tikai savas ģimenes ietvaros.

Projekta saturs

Tiks organizēs apmācības jeb interaktīvu pasākumu sēriju 2 mēnešu laikā  sievietēm un viņu ģimenēm, ietverot 3 pasākumus pilnas dienas garumā. Pasākumu laikā būs gan informatīvā daļa, gan aktīva darbošanās un uzdevumu pildīšanu par sevi un savu ģimeni, kas sniedz sapratni un tūlītēju iespēju redzēt efektu un pozitīvās izmaiņas savstarpējā sapratnē, komunikācijā un attiecībās.

Pasākumu cikls ietvers sekojošus trīs pasākumus, katru pilnas dienas garumā:

  • Pirmajā pasākumā sievietes caur dažādām koučinga u.c. metodēm izzin sevi, apzinās savu iekšējo spēku,  un apzinās savas iespējas sevis realizēšanai un harmonijai.
  • Otrajā pasākumā sievietes un viņu dzīves partneri (dalība vēlama, bet nav obligāta) ar dažādām metodēm izzinās sevi un viens otru, praktizē veidus, kā veicināt ieklausīšanos un saskanīgu attiecību veidošanu.

  • Trešajā pasākumā ģimenes locekļi izprot viens otra vajadzības un galvenās vērtības ģimenē, un caur dažādiem uzdevumiem praktizē to realizāciju ar mērķi ieviest tos arī savā ikdienā, kas garantē kopības sajūtu, saskaņu, kvalitatīvu komunikāciju un ģimenes kopējo izaugsmi.

Sīkāk par katru pasākuma dienu šeit.

Pasākumu cikla praktisko nodarbību daļā tiks pilnveidota/aprobēta ģimenes spēle, kas  vērsta uz ģimenes locekļu labāku izpratni, ģimenes vērtību izziņu un katra indivīda labāku sevis apzināšanos un rada iespēju kopīgai ģimenes izaugsmei.

Projekta vadītāja: 
Inese Kukle
+371 29 119 797 
inesekukle@inbox.lv

Projekta koučs:

Santa Ogriņa
+371 29970996 
info@santaogrina.com

Projekts tiek realizēts VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības  īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.