Sievietēm, kuras ir gatavas īstenot savus sapņus!

3 iedvesmas pilnas dienas
2019. gada 12. oktobrī | 9. novembrī | 14. decembrī

esošajām un topošajām uzņēmējām


lekcijas, praktiskas apmācības, 
koučings un atbalsts*Dalība bez maksas 

Pieteikšanās noslēgusies 24. septembrī 

Klātienes pasākumu norises vieta: Drabešu jaunā pamatskola

PROJEKTS „ Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai”
Praktiski izglītojošs pasākumu cikls Cēsu apkārtnes uzņēmīgajām sievietēm
 
2019. gada septembrī Āraišu biedrība sadarbībā Urbāna fondu izglītībai un zinātnei uzsāka līdz šim vēl nebijuša projekta realizāciju ar mērķi veicināt sieviešu uzņēmējdarbību un Cēsu apkārtējās lauku teritorijas attīstību. 

MĒRĶIS
  • Kopā ar koučiem un mentoriem mācīt saskatīt plašāku uzņēmējdarbības, kā arī vietējās teritorijas un dabas - kultūras mantojuma potenciāla izmantošanas vīziju, efektīvi noteikt mērķus un izstrādāt plānu to sasniegšanai.
  • Uzskatāmi parādīt un ļaut izjust, ka risinājumi ir līdzās, kā arī radīt vēlmi uzdot jautājumus, domāt plašākās biznesa un vietas attīstības perspektīvās.
  •  Veidot komunikāciju ar citām sievietēm uzņēmējām - veicinot savstarpēju atbalstu, jaunu kontaktu veidošanos, labākās prakses pārņemšanu, jaunu risinājumu radīšanu.
MĒRĶAUDITORIJA
25-30 reģiona sievietes, kuras ir ieinteresētas vietas potenciāla attīstīšanā, kurām ir projekta/biznesa ideja, vai kuras ir spērušas pirmos soļus uzņēmējdarbībā, bet ir nepieciešams atbalsts, zināšanas, koučings un mentorings.


ATLASE

Pretendentes tiek atlasītas, ņemot vērā aizpildītās pieteikšanās anketas.
Anketas tiek izvērtētas, nosakot pretendentes atbilstība noteiktajai mērķauditorijai, izvērtējot sievietes motivāciju un gatavību apgūt jaunas prasmes un celt vietas potenciālu. 
Lēmums tiks pieņemts arī balstoties uz Lauku partnerības reģiona pašvaldību ieteikumiem. 
Dalībnieču atlase notiek līdz 30. septembrim.

Projekta ietvaros paredzēts realizēt
interaktīvu pasākumu sēriju 5 mēnešu garumā, kas reģiona sievietēm – topošajām uzņēmējām nodrošina ilglaicīgu atbalstu un dod iespēju praktiski apgūt kā:
  • precīzi noformulēt problēmas būtību;
  • ātri un efektīvi rast risinājumus - palielināt vietas potenciālu, t.sk. izmantot kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, produkta vai pakalpojuma apgrozījumu un peļņu;
  • paskatīties uz savu produktu vai pakalpojumu no klientu skatu punkta;
  • efektīvi nospraust mērķus un sasniegt tos;
  • ieklausīties un mācīties no citu uzņēmēju, ideju realizētāju pieredzes.Kopā ar pieredzes bagātiem ekspertiem topošās un jau esošās uzņēmējas mācīsies saskatīt plašāku uzņēmējdarbības, kā arī vietējās teritorijas un dabas - kultūras mantojuma potenciāla izmantošanas vīziju, efektīvi noteikt mērķus un izstrādāt plānu to sasniegšanai.
Pasākuma laikā uzņēmīgās sievietes mijiedarbosies ar citām uzņēmējām - veicinot savstarpēju atbalstu, jaunu kontaktu veidošanos, labākās prakses pārņemšanu, jaunu risinājumu radīšanu, gūstot iedvesmu savu ieceru realizēšanai. Tiek paredzēts, ka minētais projekts būs kā pamats uzņēmējdarbību atbalstošas vides jeb platformas radīšanai, kas sekmēs jaunu ideju un kopprojektu attīstību arī nākotnē.


Projekta vadītāja: Inese Kukle 
+371 29 119 797
urbana.fonds@gmail.com

Projekts tiek realizēts Cēsu rajona lauku partnerības īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros. Projektu līdzfinansē Amatas novada dome. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .